Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van BCDR bvba, met maatschappelijke zetel te Olenseweg 375, 2260 Westerlo, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0685933124 en vertegenwoordigd door algemeen directeur Dirk Van Houdt. Contact opnemen kan via info@bcdr.be.

Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Business Club de Regio (verkort “BCDR”).

BCDR is organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor ondernemers. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en streven ernaar om uw privacy te waarborgen. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van Business Club de Regio (BCDR) en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Deze privacyverklaring kan op elk moment door BCDR worden aangepast. Raadpleeg het daarom regelmatig.

Doel van de gegevensverwerking

BCDR verwerkt de persoonsgegevens die je verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en dit privacybeleid. Deze verwerking heeft als doel om je op de hoogte te houden van berichtgeving van BCDR en om onderlinge netwerkmogelijkheden te bieden in het kader van activiteiten.

De gegevens worden bewaard gedurende de duur van het lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens automatisch verwijderd na drie jaar (met uitzondering van boekhoudkundige gegevens die worden bewaard volgens de Boekhoudwet).

De verwerking van de gegevens is onder andere gericht op:
(a) het organiseren van allerlei activiteiten zoals netwerkevents, opleidingen, workshops, trajecten, reizen, …
(b) het aanbieden van producten of diensten van BCDR,
(c) het uitvoeren van direct marketing, zoals updates, nieuwsbrieven, informatiebrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere relevante informatie,
(d) het informeren van derden (onderaannemers en contractpartijen) in dit verband,
(e) het opstellen van een ledenbestand en het verzamelen van informatie hierover, en
(f) het werven van nieuwe leden.

Juridische basis

De verwerking van persoonsgegevens van leden vindt zijn rechtsgrond in de overeenkomst die u bent aangegaan met BCDR  (door middel van lidmaatschapsbetaling) voor het ontvangen van haar diensten, activiteiten of producten. Bovendien heeft u expliciete, ondubbelzinnige en actieve toestemming gegeven aan BCDR om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

De gegevens van niet-leden die interesse hebben in BCDR kunnen worden verwerkt om op de hoogte te worden gehouden van relevante activiteiten van BCDR, mits voorafgaande toestemming. In dit geval geldt een maximale bewaartermijn van 3 jaar. Niet-leden hebben binnen deze periode van drie jaar altijd de mogelijkheid om hun gegevens te laten verwijderen door middel van een eenvoudig verzoek. (Potentiële) leden hebben te allen tijde het recht om gebruik te maken van de rechten die zijn vastgelegd in de Europese en Belgische wetgeving. Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@bcdr.be. Het is echter belangrijk dat leden zich ervan bewust zijn dat het verzoek om hun persoonsgegevens uit onze communicatie te laten verwijderen invloed kan hebben op de effectiviteit van hun lidmaatschap, aangezien zij daardoor geen gepersonaliseerde berichten meer kunnen ontvangen.

Vanwege de netwerkfunctie van BCDR stemmen (potentiële) leden ermee in dat de door hen verstrekte gegevens worden gedeeld met andere aanwezigen van de door hen bijgewoonde activiteiten. Op deze manier dragen zij bij aan het bevorderen van het netwerken tussen alle BCDR leden. In het kader van de activiteiten van BCDR is het mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of organisaties die zijn aangesloten bij BCDR, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. BCDR maakt de nodige afspraken met deze partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. BCDR deelt nooit persoonsgegevens met andere partijen waarmee geen overeenkomst is gesloten. Tijdens de activiteiten zorgt BCDR ervoor dat de verstrekte gegevens niet worden doorgegeven aan derden, behalve aan de andere aanwezigen bij de activiteiten. Aangezien de deelnemers zelf de gegevens verstrekken, kan BCDR de juistheid ervan niet garanderen, en kan BCDR op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van deze gegevens door andere deelnemers.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die BCDR van u heeft ontvangen in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt contact opnemen met de organisatie via info@bcdr.be of om gebruik te maken van deze rechten.

Klachten en datalekken

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een datalek wilt melden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met BCDR, zodat wij de klacht of het datalek kunnen oplossen. Voor klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.

Beelmateriaal

Bij elke activiteit van BCDR waar foto’s worden gemaakt, wordt er via de inschrijvingspagina een melding gedaan dat degenen die niet wensen dat hun foto(‘s) openbaar worden verspreid, dit uitdrukkelijk kunnen melden aan de organisatie.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met het beperken van de verspreiding van specifieke beelden. Niet-specifieke beelden kunnen echter wel openbaar worden verspreid. Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen neemt om het beeldmateriaal te beveiligen, willen we benadrukken dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele verdere verspreiding van het beeldmateriaal.

Cookies

Bij een bezoek aan onze website kunnen er “cookies” op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, uitsluitend met als doel de website beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers. Deze kleine bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites te volgen. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Mozilla Firefox® bieden de mogelijkheid om het gebruik van cookies te voorkomen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd, of om cookies achteraf van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw internetbrowser voor meer informatie hierover.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website bij te houden, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren in uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze website, waaronder merken, logo’s, ontwerpen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz., zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van BCDR of de respectievelijke rechthebbenden.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard en is niet specifiek aangepast aan persoonlijke of individuele omstandigheden. Daarom kan deze informatie niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, raden wij u aan om contact op te nemen met één van de personen op de Over ons pagina.

We streven ernaar om de verstrekte informatie volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden optreden in de verstrekte informatie. Indien er onjuistheden worden vastgesteld of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is op de website, zullen we er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Echter, BCDR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden opmerkt in de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. De inhoud van de website, inclusief links, kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld of aangepast. BCDR biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BCDR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of andere websites, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks. Dit omvat onder meer verlies, onderbreking van werk, schade aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software of andere eigendommen van de gebruiker.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of partners, of er indirect naar verwijzen. Het plaatsen van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BCDR verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, kenmerken of enige andere vorm van schade veroorzaakt door het gebruik ervan.

Vragen

Bij vragen over het privacybeleid kan u contact opnemen met onze organisatie via info@bcdr.be.

Laatste versie van dit document dd 12 juni 2023.